Udvandrere fra Amager til Amerika

Du må gerne bruge informationerne fra databasen, når du henviser til Tårnby Stads- og Lokalarkiv.
Du må ikke hente databaserne over i din egen database eller hente dem ind på din hjemmeside.
Du må gerne henvise direkte til siden. Copyright © Tårnby Stads- og Lokalarkiv

Efternavn Fornavn Stilling Alder Bestemmelsested Stat Forevisningsdato Fødested Fødesogn Sidsteophold Bestemmelse